Marieke StokDiscipleship-Mission Training

  Lukas 24:47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.
  Hand. 8:30-31 Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst?

  Deze twee teksten spelen een belangrijke rol in mijn leven, en weerspiegelen het verlangen van mijn hart: een ‘wegwijzer’ zijn naar Jezus.
  Vooral het antwoord van de Ethiopische kamerheer raakt mij elke keer weer: hoe zou ik kunnen begrijpen als niemand mij de weg wijst?

  Al jong heeft de Heere op mijn hart gelegd dat ik in Zijn Wijngaard wilde werken.
  Maar toen ik opgroeide en geconfronteerd werd met de gebrokenheid van deze wereld, begon mijn zoektocht naar wie Jezus is,
  en wie Hij persoonlijk voor mij betekent.
  In mijn tienerjaren keerde ik God de rug toe, en kwam in diepe duisternis terecht.
  Maar God is trouw, en in Zijn genade heeft hij mij uit de macht van de duisternis getrokken, en overgezet in het Koninkrijk van Zijn Zoon Jezus.
  Door Zijn bloed heb ik vergeving van zonden en verlossing ontvangen. Wat een wonder, wat een liefde!

  Als antwoord op het verlangen wat al zo jong in mijn hart gelegd werd, hoop ik in januari, samen met mijn zoontje Kyron,
  voor drie maanden naar Zuid-Afrika te gaan voor een Discipleship-Mission Training (DMT).
  Het is mijn gebed dat ik hier verder toegerust mag worden, en een ‘wegwijzer’ mag zijn op de plek waar Hij mij wil hebben.

  Wil je graag een nieuwsbrief en/of gebedsbrief ontvangen?
  Mail naar marieke_stok@hotmail.com, dan krijg je hem toegestuurd.

  Wil je mij financieel ondersteunen dan kun je een gift overmaken op rekeningnummer NL16INGB0006617072
  T.n.v: Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v. Discipelship-Mission Training