Kees en Hetty van der WaardHuis van gebed

: IJsselmuiden: https://sites.google.com/site/huisvangebedijsselmuiden/: NL14RABO0136983979 t.n.v stichting werkers in de wijngaard, onder project naam: huis van gebed IJsselmuiden.

  Gebed, dat is zo belangrijk!

  We willen graag dat mensen zich (weer) bewust worden van de kracht van het gebed!

  We merken dat in veel gemeenten zo weinig aandacht is voor het gebed, doordeweeks, met christenen onderling.

  We leggen contacten met mensen en nodigen ze uit om te komen op de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten bij ons thuis.
  Vaak merken mensen dan pas hoe waardevol en goed het is om samen in gebed te gaan, met medebroeders en zusters!
  Ze worden erdoor versterkt en bemoedigd en vaak zien we dat mensen blijven komen!

  We hebben het verlangen om ons huis op meer momenten open te stellen voor gebed en dan per keer een onderwerp centraal te stellen.

  Veel opwekkingen in het verleden zijn het antwoord op het gezamenlijke, aanhoudende gebed van een groepje christenen,
  die ernaar verlangen dat Gods Koninkrijk uitgebreid wordt en die in de bres gaan staan voor land en volk,
  voor de (soms afgedwaalde en lauwe) kerken, voor dorpen, steden enzovoort.
  We willen dat vuurtje graag aanwakkeren en doen oplaaien, omdat we erop vertrouwen dat God grote dingen doet op het gebed!

  Efeze 3: 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is…

  Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed, tijdens deze bijeenkomsten, maar soms beleggen we ook een speciale avond om te bidden met
  en voor mensen met specifieke noden.
   
  Onderwijs en toerusting.

  In onze woning wordt vanaf september 2016 de Veritas cursus gegeven aan een groep christenen, die toegerust willen worden
  en de bijbel beter willen leren begrijpen en het evangelie willen doorgeven.
  In september 2017 gaat module 2 van start!

   
  Het is ons verlangen anderen toe te rusten en te begeleiden in hun groeiproces in geloof en discipelschap.
  We hopen te starten met een Geestelijke Groeigroep in september 2017.
  We merken dat er honger is naar het Woord van God!
  We vinden het belangrijk dat christenen goed toegerust worden in deze tijd waarin zoveel dwaalleer verkondigd wordt.

  Kol. 1: 9-11 is hierin een heel belangrijk doel van ons. Daar staat:

  Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld
  mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig,
  Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt,
  overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. 

   
  Huwelijkscursus

  Wij doen op dit moment een huwelijkscursus, samen met een ander echtpaar, met het doel om zelf opgebouwd te worden
  en goed onderwijs te ontvangen over Gods bedoeling van het huwelijk.
  Ook hebben we hiervoor een huwelijksweekend gevolgd van stichting Hart voor het gezin.
  Ons verlangen is om dit ook weer door te kunnen geven aan andere echtparen, zodat Christelijke huwelijken versterkt worden
  en tot Gods doel komen.
  Dat huwelijken tot Gods eer mogen opbloeien!
   
   
  Asielzoekerswerk

  We hebben contact met asielzoekers (uit het AZC in Dronten) uit  verschillende landen en ook met sociaal zwakkeren uit de omgeving.
  Het is ons verlangen en ons doel om deze mensen te ondersteunen.
  Dit doen we door contacten te leggen en op te bouwen.
  Door mensen te bezoeken, een luisterend oor te bieden.
  Door met en voor mensen te bidden. Door samen uit de bijbel te lezen.
  Door mensen praktisch te helpen en te ondersteunen, waar dit nodig is.
  We proberen de eenzamen liefde te geven, hen uit te nodigen voor een maaltijd bij ons thuis.

  Af en toe organiseren we een internationale maaltijd bij ons thuis.
  Dit werkt verbindend en het is een ontspannen manier om contacten te verdiepen.
   
  Ons doel is om de liefde van Jezus te laten zien in woorden en daden en zo iets te betekenen voor de mensen om ons heen
  en het licht van Jezus te verspreiden.
   
  Toerusting

  Het is ons verlangen om ons verder toe te rusten om onderwijs te geven.
  We hopen samen de cursus bijbelkring leiden te volgen, via de Filadelfia bijbelschool.
  Deze start in oktober 2017. Kees hoopt de preekcursus te gaan volgen via de Bijbelschool Gospel for Europe.
  Dit is een weekcursus die eind oktober / begin november 2017 gegeven wordt.

  We denken na over de online cursus “Herstellen tot bruikbaarheid” van het CPC.
  Deze cursus is bedoeld voor hen die thuis op eigen tempo kennis willen makten met het pastoraat.

   
  Giften kun je overmaken op NL14RABO0136983979 t.n.v stichting  werkers in de wijngaard,
  onder project naam: huis van gebed IJsselmuiden.