Familie van BeekHebron Nederland

  Vanuit Amerongen zetten wij ons als gezin in om mensen die een periode van rust nodig hebben, op te vangen.
  Dit doen we in het gebouw Hebron in onze Herberg.
  Hebron biedt verder plaats aan twee Bijbelscholen, Gospel van Europe en Filadelfia.
  Wij zorgen voor de juiste ondersteuning binnen het gebouw om deze bedieningen te laten bloeien.

  Daarnaast geven we onderwijs op het terrein van relatievorming, huwelijk en opvoeding en organiseren we events
  om vaders en moeders toe te rusten in hun persoonlijke wandel met God en hun kinderen.
  Om dit mogelijk te maken is het platform vanuit Hart voor het gezin opgericht.
  www.hartvoorhetgezin.nl

  Job is tevens directeur van Stichting Hebron Missie, waar het gebouw Hebron, De Herberg en platform Hart voor het gezin onderdeel zijn.

  Wilt u ons project ondersteunen dan kunt u een gift over maken op rekening:
  NL04RABO0332804364
  T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
  O.v.v. Hebron Missie