Henri & Hillie van DijkStudent Theologie

: NL90RABO0321041275

  Henri volgt in deeltijd de opleiding Theologie aan de Theologische
  Universiteit in Apeldoorn (TUA). Zeven jaar geleden heeft hij het als een
  roeping ervaren om deze studie te beginnen. Of hij predikant wordt, weet hij
  nog niet. Ook andere plaatsen zoals  gemeentestichter / zending / …  staan
  nog open. Henri en Hillie geloven dat God een plan heeft met hun leven en
  dat God hen, wanneer dat nodig is, duidelijk maakt welke richting ze moeten
  volgen.

  Hillie werkt in de zorg en Henri geeft godsdienst op een VMBO school. Door
  de steun van Stichting Werkers in de Wijngaard is het mogelijk dat Henri 1
  dag per week naar de universiteit kan om colleges te volgen en te studeren.

  Wilt u Henri & Hillie financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken
  op rekening NL90RABO0321041275 o.v.v. Z.H. van Dijk t.n.v. Stichting Werkers in de
  Wijngaard! te Ede