Familie RoksVoorganger Noord Ierland, Pilgrim’s Project

: london.roks@gmail.com: NL16INGB0006617072 o.v.v. Pilgrim’s Project

  Voorganger in Noord Ierland – Pilgrim’s Project

  John Bunyan, de schrijver van o.a. de ‘Christenreis’ (in het Engels: The Pilgrim’s Progress) was een baptisten predikant
  en puritein uit de 17e eeuw.
  Zijn preken en boeken zijn voor velen tot zegen geweest.
  Onze project naam is afgeleid van het wereldberoemde boek The Pilgrim’s Progress.

  Twee jaar is er aan London Seminary gestudeerd alvorens er een verzoek kwam om in Noord Ierland een kleine gemeente (17 leden) te dienen.
  Magherafelt Reformed Baptist Church is ruim vier jaar zonder voorganger geweest.
  Er zijn zondags twee erediensten, er is op zondag Bijbelklas voor volwassenen en zondagschool voor de kinderen.
  Door de weeks komt de gemeente ook samen voor bidstond en Bijbellezing en is er jeugdwerk.
  In Noord Ierland zijn er veel kerkelijke gemeenten.
  Het lijkt een beetje op de ‘Bible belt’ in Nederland.
  Reformed Baptist gemeenten zijn er niet veel.
  Deze gemeente heeft met het vertrekken van de voorganger in het verleden ook een aantal leden verloren.
  Het is de hoop en verwachting dat de gemeente niet alleen in aantal zal groeien maar vooral opgebouwd zal worden in het geloof.
  Met hulp van de Heere wil ik mijn gaven inzetten om de leden van deze gemeente te helpen in hun reis als Christen.
  We bidden dat ook anderen uit de omgeving (ongelovigen) deze reis met ons zullen maken en tot geloof mogen komen.

  Wij hebben gekozen voor thuisonderwijs met ACE Teach; The European Academy for Christian Homeschooling.
  Eén van de redenen is dat het materiaal een Bijbelse visie heeft in alle vakken.
  Een andere reden is het bieden van continuïteit in het Voortgezet Onderwijs aan twee tieners die in 2.5 jaar tijd drie keer zijn verhuisd.
  Roselien is diegene die de rol van thuisonderwijzer grotendeels vervult.

  Wilt u de familie Roks financieel ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op rekening NL16INGB0006617072
  o.v.v. Pilgrim’s Project t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede.