Familie RoksStudent Theologie, Pilgrim’s Project

: Londen, UK: london.roks@gmail.com: NL16INGB0006617072 o.v.v. Pilgrim’s Project

  Na eerst als bestuurssecretaris te hebben gewerkt voor een pensioenfonds heeft Alexander vanaf augustus 2016 gehoor gegeven aan zijn roeping en is hij overgestapt naar een studie theologie. Al meerdere jaren leeft het verlangen om het Woord van God te mogen verkondigen. Alexander is overtuigd van de noodzaak van een Bijbelse opleiding alvorens verder te gaan in de prediking.

  Het gezin verblijft de komende jaren in Londen voor een full time studie theologie die Alexander volgt aan het London Theological Seminary (www.ltslondon.org).
  London Theological Seminary is opgericht in 1977, onder de visie en leiderschap van Dr. D.M. Lloyd Jones, om mannen op te leiden voor prediking en pastoraat.

  Roselien geeft Daniël en Saralie in het Engels thuisonderwijs aan de hand van het materiaal van Teach; The European Academy for Christian Homeschooling.

  Het is de bedoeling en het verlangen om na de opleiding terug te keren naar Nederland om het Woord van God te mogen verkondigen en verbonden te worden aan een plaatselijke gemeente.

  Wilt u de familie Roks financieel ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op rekening NL16INGB0006617072 o.v.v. Pilgrim’s Project t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede.