Familie BoederEngelandvaarders

  En Hij [onze Heere Jezus Christus] heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Efeze 4:11-12)

  Roeping
  Vanaf het moment dat Niek – door genade – in 2012 tot geloof mocht komen weet hij zich geroepen tot de taak om het Woord van God te brengen aan de mensen om hem heen. Hij zegt hierover: toen ik mijn leven in de genadige handen van God mocht leggen en Hem als mijn Hemelse Vader mocht leren kennen, liet Hij mij zien dat een gebroken leven van overgave niet een doel op zichzelf is, maar dat Hij breekt om uit te delen.

  Studie
  Niek (1982) is in augustus 2016 begonnen met de 2-jarige opleiding tot voorganger aan het London Seminary (www.londonseminary.org). Samen met zijn vrouw Janneke (1983) en hun 3 kinderen wonen ze in Londen. Niek heeft zijn baan als softwareontwerper opgezegd en het huis van dit gezin is verkocht om in Londen te kunnen wonen en studeren. Dat betekend dat dit gezin niet over een vast inkomen beschikt en dat zij met een minimaal budget aan deze taak zijn begonnen.

  Waarom London Seminary?
  De keuze om aan het London Seminary een theologische opleiding te volgen, en niet in Nederland, heeft Niek gemaakt om twee redenen. Als eerste vanuit de overtuiging dat het noodzakelijk is zelf gedegen toegerust te moeten zijn om in staat te zijn anderen toe te rusten. De focus van het London Seminary op de dagelijkse realiteit van een bediening sluit hier op aan. Alle docenten op dit seminarium zijn ervaren voorgangers en er is veel aandacht voor de praktijk van prediking en pastoraat.

  De tweede, en meest belangrijke, reden om te kiezen voor deze opleiding is het diepe besef dat toegerust worden voor een bediening als voorganger geen academische maar een geestelijke leerschool moet zijn. Martyn Lloyd Jones, oprichter van het London Seminary, heeft dit aspect in zijn toespraak bij de opening van het seminarium als volgt verwoord; “Het doel van een school is om toekomstige predikers te voorzien van hout en te voorzien in een offer – en daarmee bedoel ik de kennis van redding door onze Heere Jezus Christus. Dat is wat wij kunnen doen; maar als het vuur daar niet op neerdaalt, dan is het levenloos, en het zal min of meer waardeloos zijn. Je kunt zelfs op de preekstoel van Whitefield staan, je kunt Whitefields’ kennis hebben, en zelfs meer dan dat, want hij was geen erg geleerde man, maar het geheim van Whitefield was zijn God, en zonder Hem bereiken we niets. Onze grootste zorg is dat dit seminary geen ‘droog en stoffig’ academisch instituut moet zijn […]. Nee! Wij hopen mensen aan te moedigen om alles in orde te maken op het altaar, zodat het vuur van God de Heilige Geest er op neer kan dalen.”.

  De projectnaam “Engelandvaarders”
  Het is het verlangen van Niek dat God deze studie wil gebruiken om hem en zijn gezin te vormen en toe te rusten om werkers te mogen zijn in Gods Wijngaard in Nederland en om daar te mogen dienen. Dat is ook de reden dat hij zijn studie de projectnaam “Engelandvaarders” heeft gegeven. Engelandvaarders vertrokken niet uit Nederland om ons land achter te zich te laten en zich aan de strijd te onttrekken, maar juist om zich aan te sluiten bij de strijdkrachten en getraind te worden voor terugkeer.