Daniel en Tineke van der HamHet Bruggenhoofd - Missionair pastoraal werk

: Rotterdam

  God bouwt zijn kerk juist daar waar je het niet verwacht. In de marge

  van veel grote steden, zoals ook in Rotterdam, groeien bijzondere

  missionaire initiatieven. Velen komen tot geloof, en nemen hun plaats

  in deze kerken in. Tegelijkertijd zien we dat de behoefte aan passende

  zorg enorm is, terwijl er weinig werkers voorhanden zijn.

  Het bruggenhoofd wil in de frontlinie van nieuwe en bestaande kerken

  een veilige plek bieden waar genezing en herstel kan plaatsvinden, en

  de bezoekers tegelijkertijd toegerust worden om hun plek in de missie

  van God in te nemen. We bieden individueel pastoraat, maar ook

  groepstrajecten als Celebrate Recovery aan, of zoeken passende

  oplossing met behulp van coaches.

  Hiernaast ondersteunen we de lokale kerken bij het ontwikkelen van

  beleid ten aanzien van de missionair-pastorale activiteiten.

  Daniel van der Ham is afgestudeerd HBO-theoloog, en woont en werkt

  met zijn vrouw Tineke en twee kinderen in Rotterdam. Zij hebben er

  bewust voor gekozen om tussen de doelgroep te gaan wonen. Beiden

  hebben een sterke roeping ervaren voor de nood die de stad

  kenmerkt. We geloven dat Jezus als de Goede Herder zijn mensen

  het leven wil geven in overvloed. (Johannes 10:10) En tegelijkertijd

  zien we dat de Goede Herder aandacht heeft voor schapen die nog

  niet bij zijn kudde horen. Hij ging op weg om de afgedwaalde schapen

  bij zijn kudde te voegen. In het spoor van Jezus willen we invulling

  geven aan het herderschap in de marge van de samenleving.

  Daniel ervaart dat God hem roept om nu in een fulltime bediening te

  stappen. Hiervoor is uw steun hard nodig. Wilt u mee bidden voor dit

  bijzondere project?

  Wilt u het werk financieel ondersteunen dan kan dat op

  rekeningnummer: NL14RABO0136983979 t.n.v. Stichting Werkers in

  de Wijngaard te Utrecht o.v.v. het Bruggenhoofd