Bart & Annemarie RidderhofVerzorgt Bijbelstudies en geestelijke groei avonden

: http://www.Heartcry.nl: NL86RABO0136983944

  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is al een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. 1 Pet 1:24,25

  Op 15 jarige leeftijd is Bart Ridderhof tot geloof gekomen, door zich vast te klemmen aan Christus, geopenbaard in het levende Woord van God. Daardoor groeide de vrede en zekerheid in zijn hart dat hij door genade gered was. In die tijd deed hij een parttime opleiding voor Binnenvaartschipper.
  Toen hij meer van de volheid van Gods genade en de liefde van God ging zien, groeide het verlangen om een Bijbelschool te volgen. Hij wilde graag van Gods genade en liefde uitdelen aan andere mensen. De Heere opende de deur naar Bijbelschool Filadelfia die hij daarna twee jaar heeft gevolgd.

  Sinds 2010 is Bart Ridderhof gedeeltelijk werkzaam in ‘de Wijngaard’ op verschillende gebieden. Hij verzorgt Bijbelstudies en geestelijke groei avonden voor jongerengroepen. Ook zet hij zich tijdens Heartcry activiteiten in voor de organisatie en uitvoering van het jongerenwerk. Voor zijn persoonlijke verdieping studeert hij de Veritas cursus.

  In november 2013 is hij getrouwd met Annemarie van Werd en zijn ze samen actief in ‘de Wijngaard’. Annemarie als coördinator en begeleider voor de vrouwen van Bijbelschool Filadelfia en door middel van het verzorgen van vrouwenochtenden in Zeeland.
  Bart geeft sinds september 2013 de Veritas cursus aan een groep cursisten in Zeeland en is ook betrokken bij Bijbelschool Filadelfia door daar regelmatig leiding te geven.

  Bart werkt een gedeelte van zijn tijd al schipper in de Binnenvaart. Daarnaast zijn Bart en Annemarie voor hun inkomsten afhankelijk van giften. Als u hen financieel wilt steunen kunt  u dat doen door geld over te maken op: NL86RABO0136983944  t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard.