Projecten

De wortels van je geloof

Ik geloof wel maar wat houd dat eigenlijk in? Dat is een vraag die steeds meer jongeren zich stellen en waar vaak hun ouders en helaas zelfs regelmatig hun kerkleiders geen bevredigend antwoord op kunnen geven. Veel van deze jongeren zijn op zoek, op zoek naar zingeving, op zoek naar diepgang, op zoek naar de […]

Lees meer

Beweging van Interculturele Kerkplanting

Bij ICP willen we graag een beweging zien van missionaire en interculturele kerken, waar de veelkleurigheid van onze samenleving thuis komt bij God en bij elkaar.        

Lees meer

Toerusting

Ons gezin, met name Jacob-Jan, d.m.v. theologiestudie voor te bereiden om het straks het Woord te kunnen delen. Deze theologiestudie vindt plaats aan het Puriteins Reformatorisch Theologisch Seminarie te Grand Rapids. http://prts.edu/ Ons uiteindelijke doel is om terug te keren naar Nederland om dan het Woord te gaan delen, waar God ons zal plaatsen. Jacob-Jans […]

Lees meer

Missie Ede!

Ede, een christelijke gemeente op de Veluwe met veel kerken… Daar is toch geen missionair werk nodig!? Toch worden veel mensen door de bestaande kerken niet bereikt met het Evangelie. Er zijn daarom in Ede verschillende missionaire initiatieven. Het project FlowerPower (zie projecten) is daar een voorbeeld van. Henri & Hillie zijn betrokken bij FlowerPower. […]

Lees meer

Bijbelschool Filadelfia

Wat is het accent van de Discipelschap Bijbelschool? De Bijbelschool is in de eerste plaats gericht op de persoonlijke omgang met God, en de noodzaak van een Godvruchtig leven. In de tweede plaats willen we studenten helpen de Bijbel en het Evangelie te verstaan en de geesten te beproeven (tijdgeest verstaan). In de derde plaats willen we de […]

Lees meer

Bijbelonderwijs en Gospel for Europe

‘En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’  – Mark.1:17 ‘..om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…’ – Ef.4:12 Wij, Leander en Joanne Janse, vader en moeder van Manoah en Kaleb, mogen door Gods […]

Lees meer

Bijbelonderwijs

Door middel van Bijbelonderwijs gelovigen toerusten in hun wandel met de Heere, en bij het inzetten van hun gaven. Dit vanuit het geloof dat het Woord krachtig is (Heb. 4:12), en gelovigen volkomen toerust voor het werk waartoe God hen roept (2 Tim 3:16-17).    

Lees meer

Evangelie voor Sudate van Papua!

Ons groot doel/projek is om onder de Sudate mense (Fayu sprekend) te gaan woon en Gods Woord aan hen te verkondig. Hun woon heel afgesonder in de oerwoud en heeft nog nooit een zendeling gehad wat Gods Woord deeglijk aan hun geleerdt heeft. Ons voel dit is de taak waartoe God ons geroep en geleidt […]

Lees meer

Evangelisatie Onder De Rivieren

Michelangelo Gabriël Goeloe (1983) is actief betrokken op grotendeels Katholieke gebieden. Als streng opgevoed Katholiek groeide hij op tussen de ijverige Nederlandse en Belgische Katholieken. Door zijn achtergrond, familie en woonomgeving is hij voornamelijk in aanraking met jonge (passieve alsook actieve) Katholieken en Moslims. Na zijn bekering in 2004 kwam hij tot het besef dat […]

Lees meer

Evangelisatie vanuit Veenendaal

Wonend in Veenendaal, het dorp dat tot stad is gegroeid, draagt Wilco Vos de Boodschap van redding en genade uit. Via Bijbelse overdenkingen die hij plaatst op de website Bijbelseoverdenkingen.nl roept hij gelovige op tot een wandel in relatie met God de Vader vanuit het rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. […]

Lees meer