Missie Ede!

Ede, een christelijke gemeente op de Veluwe met veel kerken… Daar is toch geen missionair werk
nodig!? Toch worden veel mensen door de bestaande kerken niet bereikt met het Evangelie. Er zijn daarom in Ede verschillende missionaire initiatieven. Het project FlowerPower (zie projecten) is daar een voorbeeld van.

Henri & Hillie zijn betrokken bij FlowerPower. Het is hun verlangen om naast het werk bij FlowerPower ook contacten te leggen met andere missionaire initiatieven en kerken om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Dit allemaal met één doel: zoveel mogelijk mensen uit Ede te bereiken met het Evangelie door de liefde van God met hen te delen.

Henri volgt voor dit werk de Master ‘Missionaire Gemeente’ aan de TU in Kampen.

Werkers binnen dit project