Flower Power Ede

FlowerPower bestaat uit een aantal christelijkeFlowerPower gezinnen in de Bloemenbuurt in Ede. Zij willen als discipelen van Jezus hun leven delen met mensen in de buurt. Dit doen ze bijvoorbeeld door het aanbieden van praktische hulp, delen vanuit de buurtmoestuin, het organiseren van missionaire activiteiten rondom de feestdagen als Kerst en Pasen, een missionaire kinderclub (KidsPower) in het buurthuis en vrouwenochtenden. Ze zijn steeds op zoek naar manieren om het evangelie in woorden of door daden te delen.

Kijk voor meer informatie op: www.flowerpowerede.nl

Of op Facebook (FlowerPower of KidsPower)

Wilt u ons steunen? Dat kunt u doen door geld over te maken naar NL30RABO0310868025 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Project Flower Power Ede.