Evangelisatie onder (ex)vluchtelingen

Vluchtelingen, je kunt ze zien als een bedreiging, maar wij denken liever in mogelijkheden. De komst van vluchtelingen geeft ons namelijk de mogelijkheid om hen bekend te maken met het Evangelie. En als ze de Heere Jezus leren kennen is er geen enkele reden om bang voor hen te zijn.

Vele vluchtelingen hebben inmiddels de Heere Jezus leren kennen en geleerd wat liefde is. En dat houden ze niet voor zichzelf. Nee, ze spreken erover met andere vluchtelingen en nemen hen mee naar de kerk.

Ook de ICF in Utrecht wordt bezocht door een groot aantal (ex)vluchtelingen. Matthijs Overbeeke richt zich namens de ICF helemaal op deze doelgroep. Hij werkt twee dagen per week onder (ex)vluchtelingen en daarnaast studeert hij theologie in Apeldoorn.

Vrijwel alle vluchtelingen die de ICF bezoeken zijn ex-moslim en hebben (bijna)geen kennis van de Bijbel. Daarom worden er bijbellessen gegeven, waarin de belangrijkste elementen van het christelijke geloof worden uitgelegd. Na het volgen van de bijbellessen en na een persoonlijk gesprek, waarin moet blijken dat iemand echt christen is geworden, kan de doop plaatsvinden.

Naast bijbellessen worden er ook bijbelstudies (met maaltijd) gegeven. Deze zijn bedoeld voor zowel nieuwe bezoekers, als voor mensen die al gedoopt zijn en al meer van de Bijbel weten.

Een belangrijk onderdeel van het werk onder (ex)vluchtelingen is het bezoekwerk. Dit vindt plaats in het asielzoekerscentrum en thuis bij de mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Tijdens deze bezoeken is er de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en om het persoonlijke geloof ter sprake te brengen.

Voor de bijbellessen hebben we een Arabisch- en een Perzischsprekende tolk. Tijdens de bezoeken spreken we Engels of Nederlands.

Veel vluchtelingen nemen zelf weer anderen mee naar de kerk. Daardoor houden we ons nauwelijks bezig met het werven van nieuwe leden. God zelf brengt mensen op ons pad en wij mogen hen helpen om Hem te leren kennen en om te leven met Hem.

Het is ons verlangen dat nog vele vluchtelingen de Heere Jezus leren kennen. En dat er ook onder hen zullen zijn die gaan werken in Zijn wijngaard.

Wilt u dit project financieel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL16INGB0006617072 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Evangelisatie onder (ex)vluchtelingen namens de ICF in Utrecht