Bijbelschool Filadelfia

Bijbelschool Filadelfia

Wat is het accent van de Discipelschap Bijbelschool?
De Bijbelschool is in de eerste plaats gericht op de persoonlijke omgang met God, en de noodzaak van een Godvruchtig leven. In de tweede plaats willen we studenten helpen de Bijbel en het Evangelie te verstaan en de geesten te beproeven (tijdgeest verstaan). In de derde plaats willen we de studenten toerusten, zodat ze – met de gaven en talenten die ze gekregen hebben – tot zegen mogen zijn voor hun omgeving. Dat kan door een specifieke bediening: in Woord, pastorale counseling, kinderwerk of evangelisatiewerk.

 Broederliefde en samen optrekken
Bijbelschool Filadelfia wil een intensieve omgang onder de studenten stimuleren. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen immers open, eerlijk, transparant naar elkaar moeten zijn over ons leven met de Heere, de strijd met (boezem)zonden en de boze, en het houden van stille tijd, enzovoort. Naast het onderwijs zal er plaats zijn voor gebed, interactie en praktijkopdrachten. Dit sluit aan bij de naam van de Bijbelschool Filadelfia, dat ‘broederliefde’ betekent.

Vooral geestelijke & praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Bijbelschool Filadelfia ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijk en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

Werkers binnen dit project