Bijbelonderwijs en Gospel for Europe

‘En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’  – Evangelisatie- en toerustingswerk ZeelandMark.1:17

..om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…’ – Ef.4:12

Wij, Leander en Joanne Janse, vader en moeder van Manoah en Kaleb, mogen door Gods genade in ons dagelijks werk bezig zijn met de voortgang van het Evangelie in levens van mensen. Dat mogen we doen door als stafleden in de fulltime Bijbelschool Gospel for Europe te dienen.

Kort iets over ons: Leander had al snel na zijn bekering het verlangen om met anderen te delen hoe groot Gods genade voor zondaren is. Daarvoor is het echter van belang om zelf toegerust te worden en te groeien naar het beeld van de Heere Jezus. Twee jaar lang heeft hij de Bijbelschool Filadelfia gevolgd. Gedurende die twee jaren hebben de bovenstaande woorden van Jezus uit Markus 1 meer betekenis gekregen. ‘Ik zal maken’ wil eigenlijk zeggen: ‘Ik zal u bekwaam maken, Ik zal u toerusten’. Dat is een waarheid die ons veel vertrouwen en vrijmoedigheid geeft.

Geleidelijk kwamen er, naast zijn parttime baan in het onderwijs, gelegenheden om het Woord van God metterdaad te delen via Geestelijke Groei-cursussen, toerustingsavonden en evangelisatie-activiteiten in de provincie Zeeland, waar we toen nog woonden. Verder verleenden we samen ook wat pastoraat aan mensen die op ons pad kwamen.

In augustus 2016 hebben we onze bediening mogen uitbreiden door fulltime aan de slag te gaan rondom Bijbelschool Gospel for Europe in Hilversum (www.gospelforeurope.nl). We zijn daar – samen met Martin en Jeanet Penning – actief als stafleden. Dat houdt o.a. in dat we betrokken zijn bij het lesprogramma, studenten begeleiden, leiding geven aan de leefgemeenschap en andere ondersteunende werkzaamheden verrichten. Het is ons verlangen dat de studenten worden toegerust om in Nederland of daarbuiten dienstbaar te zijn aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus.

Naast het werk in de Bijbelschool is Leander in het land actief met (s)preekbeurten, Bijbelstudies, etc. Het is voor ons een grote vreugde om op deze manier betrokken te mogen zijn bij het werk wat God doet.

De Bijbel zegt dat we in onze hele leven in alles van God afhankelijk zijn (Hand.17:25). Dat geldt echter nog meer voor het werk in Gods Koninkrijk. Niet in eigen kracht of wijsheid, maar in vertrouwen op God en met het verlangen dat Hij de groei geeft (1 Kor.3:7).

Websites:  www.heartcry.nl  |  www.gospelforeurope.nl

E-mail: l.janse@gospelforeurope.nl

Wilt u ons werk steunen, dan kunt u dat doen door geld over te maken op: NL45RABO0306666782 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Project Bijbelonderwijs en Gospel for Europe.

 

Toerustingswerk Zeeland 1Toerustingswerk Zeeland

 

 

 

 

 

 

 

Werkers binnen dit project