werkers

 • Andrea van den Dool

   ‘Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiedde’ ‘Volg Mij en Ik zal je een visser van mensen maken…’- Marcus 1:17 ‘Wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’- Micha 6:8 Deze woorden uit Zijn Woord gebruikte God eind 2016 om mij na […]
   Bekijk Profiel
  • Familie Bloemhof

   Zendtijd familie Bloemhof
    Aan de rand van media-stad Hilversum, verscholen in het bos, ligt Bijbelschool ‘Gospel for Europe’. Wij, Marnix en Janneke Bloemhof, wonen daar met onze vier kinderen en volgen daar samen de Bijbelschool. Wij belijden door Gods genade dat we Zijn kinderen zijn… dat Jezus onze Verlosser en Heere van ons leven is… dat Hem de […]
    Bekijk Profiel
   • Richard & Sue van de Ruit

    Gemeenteopbouw tot dienstbetoon in Afrika
     De kerk in Sub-Sahara Afrika is in de laatste 40 jaar dynamisch gegroeid. Duizenden nieuwe kerkjes zijn gesticht met als uitdaging deze tot volwassenheid in Christus tot ontwikkelen. De grootste uitdaging die de Kerk in Afrika voor zich heeft is om zodanig toegerust te zijn om de waarheid te verstaan, daarbij te leven en om […]
     Bekijk Profiel
    • Frits en Jantine van Dijk

     Gemeentestichting
      Sinds Valentijnsdag 2016 is de start van een nieuwe kerk op Aruba een feit: Leef! Aruba. Onze missie is: Meer Jezus in meer mensen! De diensten worden gehouden in het Nederlands maar zullen ook vertaald gaan worden naar het Papiamento, de moedertaal van de meeste inwoners van Aruba. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij […]
      Bekijk Profiel
     • Peter Baan

      Missionair werker
       In oktober 2007 zijn we als gezin (met 4 kinderen) vanuit de Alblasserwaard naar Zuid-Limburg verhuisd om hier missionair actief te zijn (vanuit de Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen) en het lichaam van Christus in Limburg te ondersteunen. We wisten (en weten) ons duidelijk geroepen om als ‘tentenmaker’ te wonen en actief te zijn in een omgeving […]
       Bekijk Profiel
      • Marco van den Boogaard

       Jongerenwerk Almere & Dordrecht
        Jongerenwerker Marco van den Boogaard is een aantal dagen in de week werkzaam voor Christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’ in Almere en Hervormde Vereniging ‘Calvijn’ in Dordrecht. Als jongerenwerker is hij verantwoordelijk voor onderwijs- en ontmoetingsmomenten voor jongeren van binnen en buiten de kerk. Het werk voor deze gemeenten wordt gedaan vanuit het vertrouwen dat God […]
        Bekijk Profiel
       • Daniel en Tineke van der Ham

        Het Bruggenhoofd - Missionair pastoraal werk
         God bouwt zijn kerk juist daar waar je het niet verwacht. In de marge van veel grote steden, zoals ook in Rotterdam, groeien bijzondere missionaire initiatieven. Velen komen tot geloof, en nemen hun plaats in deze kerken in. Tegelijkertijd zien we dat de behoefte aan passende zorg enorm is, terwijl er weinig werkers voorhanden zijn. […]
         Bekijk Profiel
        • Kees en Hetty van der Waard

         Huis van gebed
          Gebed, dat is zo belangrijk! We willen graag dat mensen zich (weer) bewust worden van de kracht van het gebed! We merken dat in veel gemeenten zo weinig aandacht is voor het gebed, doordeweeks, met christenen onderling. We leggen contacten met mensen en nodigen ze uit om te komen op de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten bij ons […]
          Bekijk Profiel
         • Annieke van Herk

          Tefilla counseling
           In de afgelopen jaren heb ik sterk ervaren dat de Heere me roept in Zijn dienst. Dit heeft geresulteerd in het opstarten van Tefilla Counseling. Het is mijn passie en verlangen om tijdelijk naast mensen mee te lopen, te helpen en mee te denken waar nodig, om ze dan weer los te laten. De doelgroep […]
           Bekijk Profiel
          • Familie Boeder

            En Hij [onze Heere Jezus Christus] heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Efeze 4:11-12) Roeping Vanaf het moment dat Niek – door genade […]
            Bekijk Profiel
           • Martin en Jeanet Penning

            Bijbelschool Gospel for Europe
             De Heere volgen In 1990 zijn we tot geloof gekomen en hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd. We ervaren het als de allergrootste zegen dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus onze zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van ons hart is. Na al die jaren met […]
             Bekijk Profiel
            • Familie Roks

             Student Theologie, Pilgrim’s Project
              Na eerst als bestuurssecretaris te hebben gewerkt voor een pensioenfonds heeft Alexander vanaf augustus 2016 gehoor gegeven aan zijn roeping en is hij overgestapt naar een studie theologie. Al meerdere jaren leeft het verlangen om het Woord van God te mogen verkondigen. Alexander is overtuigd van de noodzaak van een Bijbelse opleiding alvorens verder te […]
              Bekijk Profiel
             • Maarten Baan

              Ontwikkelen van digitaal platform ‘Geloofstoerusting’
               Werker Maarten Baan is woonachtig in Wijngaarden (ZH). Hij is getrouwd met Elske en zij hebben samen een dochter: Isah. In het dagelijks leven is hij als zorgcoördinator werkzaam in de gehandicaptenzorg. Sinds december 2012 is Maarten Baan, in een parttime bediening, aangesloten bij Stichting Werkers in de Wijngaard. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit:   A) Het organiseren van interkerkelijke […]
               Bekijk Profiel
              • Dirk-Jan Boerman

               Evangelist
                Dirk-Jan Boerman is werkzaam als evangelist in Nederland en op (buitenlandse) populaire vakantie­bestem­mingen van jongeren. Bij LEEF! In Rotterdam ondersteunt en stimuleert hij de gemeente en de communities in evangelisatie. Als initiatiefnemer is Dirk-Jan sinds 2014 betrokken bij Beach Mission voor het organiseren van evangelisatiereizen, zoals naar Lloret de Mar in Spanje. In Nederland is […]
                Bekijk Profiel
               • Jacob & Janneke van de Bogerd

                Kerkplanters
                 En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat:  Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Rom 15:20-21 Jezus is de Focus in het leven van […]
                 Bekijk Profiel
                • Coos Boomsma

                 Cultureel zendeling binnen Nederland
                  Geroepen om een bruggenbouwer te zijn. Na zijn bekering ontdekte Coos dat er in de achterstandswijken van Nederland een nieuwe subcultuur begint te ontstaan, jongeren uit de Hip Hop cultuur, die tot geloof gekomen zijn, de reformatie omhelzen en een honger hebben naar een diepere kennis van Gods woord, de kerkgeschiedenis en op zoek zijn […]
                  Bekijk Profiel
                 • Jacques & Annette Brunt

                  Bijbelonderwijs
                   Redding – Jacques (1979) is geboren in het Westlandse dorp ‘s-Gravenzande. Op zijn 16e levensjaar werd hij door de Heere stilgezet en vanaf toen hielden diepe levensvragen hem bezig. Is er leven na de dood? Waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen? Hoe krijg ik vrede met God? Ook werd hij overtuigd van zijn zonden en […]
                   Bekijk Profiel
                  • Henri & Hillie van Dijk

                   Student Theologie
                    Henri volgt in deeltijd de opleiding Theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA). Zeven jaar geleden heeft hij het als een roeping ervaren om deze studie te beginnen. Of hij predikant wordt, weet hij nog niet. Ook andere plaatsen zoals  gemeentestichter / zending / …  staan nog open. Henri en Hillie geloven dat God […]
                    Bekijk Profiel
                   • Annemarie van den Dool

                    Pastoraal werker
                     Sinds 2002 mag ik persoonlijk weten gered te zijn door het dierbaar bloed van de Heere Jezus. Daarna volgde voor mij nog een lange weg mbt identiteitsvorming (geboren als een uniek persoon van een eeneiige tweeling J) en innerlijke genezing van zaken waarvan ik me niet bewust was. Van 2010-2012 was ik student op de […]
                     Bekijk Profiel
                    • Cees Fraanje

                     Evangelist
                      Nadat Cees Fraanje (1981) rond zijn 19e tot geloof kwam ontstond vrijwel tegelijkertijd het verlangen om het Evangelie te delen met anderen. Sinds die tijd wil hij de blijde boodschap van Jezus Christus door geven aan anderen. Vanaf 2005 tot 2011 was Cees als jongerenwerker en regiobegeleider van Stichting Gave betrokken bij het evangelisatie en toerustingswerk onder asielzoekers. Vanaf 2011 is hij […]
                      Bekijk Profiel
                     • Corine de Haas

                      Vrijwilligster in Goeie Hoop, Zuid-Afrika
                       Ik ben Corine de Haas en ik ben 28 jaar oud. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis op afdeling Geriatrie. Als klein kind had ik het verlangen al om de ”bruine kindjes” in Afrika te gaan helpen. Er is heel wat gepasseerd in mijn leven. Tot dat ik afgelopen voorjaar met een zendingsreis mee […]
                       Bekijk Profiel
                      • Wim Hoogendijk

                       pastoraal werker en evangelist
                        Wim Hoogendijk is sinds 2009 werkzaam als pastoraal werker en evangelist. Wim houdt zich tevens bezig met het geven van Bijbelstudies en het vervullen van spreekbeurten. Met betrekking tot evangelisatie en inwendige zending houdt Wim zich bezig met evangelisatie en áppelweken. Deze campagnes worden jaarlijks op verschillende plaatsen in de Biblebelt gehouden. Ook is hij […]
                        Bekijk Profiel
                       • Leander en Joanne Janse

                        Bijbelonderwijs en evangelisatie
                         ‘En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’  – Mark.1:17 ‘..om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…’ – Ef.4:12 Wij, Leander en Joanne Janse, vader en moeder van Manoah en Kaleb, mogen door Gods […]
                         Bekijk Profiel
                        • Jacob-Jan & Tamara Matze

                         Opstarten bijbelschool
                          Student Theologie Dit echtpaar is sinds augustus 2013 fulltime in de geloofsbediening gegaan. Jacob-Jan heeft voor die tijd twee jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Tamara heeft in deze tijd vrijwilligerswerk gedaan bij stichting IKEG. Als echtpaar heeft de Heere hen al eerder een verlangen in het hart gelegd om samen in Zijn wijngaard […]
                          Bekijk Profiel
                         • Bart & Annemarie Ridderhof

                          Verzorgt Bijbelstudies en geestelijke groei avonden
                           Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is al een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. 1 Pet 1:24,25 Op 15 jarige […]
                           Bekijk Profiel
                          • Gerrit van Valen

                           Docent en bestuurslid bij Veritas College Nederland
                            Gerrit van Valen (1983), met vrouw en twee kinderen woonachtig in Kampen, is in de Wijngaard werkzaam als Bijbelleraar. Hij is als docent en bestuurslid betrokken bij Veritas College Nederland. Dit is een stichting die gemeenteleden en gemeenteleiders (voorgangers, ouderlingen/oudsten) toe wil rusten bij het Bijbellezen door hiervoor Bijbelonderwijs in de gemeente aan te bieden. […]
                            Bekijk Profiel
                           • Wilfred Verniers

                            Missionair werker
                             Het is mijn roeping en verlangen om mensen bekend te maken met het Evangelie van onze Heere Jezus Christus. De grote opdracht die Jezus gaf om uit te gaan kan en wil ik niet naast me neerleggen. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de […]
                             Bekijk Profiel
                            • Theo Visser

                             Evangelist en kerkplanter
                              Theo Visser; evangelist en kerkplanter in hart en nieren. Vanaf 1995-2000 waren hij en zijn vrouw Rieneke betrokken bij Stichting Gave. In het jaar 2000 was hij betrokken bij de start van ICF Rotterdam een interculturele kerk een gemeente, gevormd door mensen van over de hele wereld, waarin God centraal staat en aanbeden wordt. Tot […]
                              Bekijk Profiel
                             • Geertjan & Aletta de Vos – de Pater

                              Project Hineni - Sauerland
                               Aletta de Pater staat sinds februari 2011 fulltime in de geloofsbediening. Voor die tijd is zij een aantal jaren hierin parttime werkzaam geweest naast haar baan als maatschappelijk werkster. Haar bediening onder de naam Hineni (‘Zie, hier ben ik, zend mij’ Jes. 6:8b) heeft tot januari 2013 voornamelijk bestaan uit het spreken op vrouwenbijeenkomsten waarbij pastorale thema’s […]
                               Bekijk Profiel
                              • Wilco Vos

                               Geloofsbediening
                                Werker Wilco Vos, getrouwd en vader van één zoon is woonachtig in Veenendaal en staat sinds Januari 2010 in een fulltime bediening. Zijn werk bestaat uit het evangeliseren op straat, het schrijven van Bijbelse overdenkingen en het geven van individuele pastorale begeleiding. Voor meer informatie kunt u kijken op zijn persoonlijke website met Bijbelse overdenkingen. […]
                                Bekijk Profiel